Motor praktijkexamen

Motor praktijkexamen

Het praktijkexamen
Het praktijkexamen voor de motor is verdeeld in 3 categorieën, een lichte categorie (‘A1 beperkt’),  een tussen categorie (‘A2 beperkt’) en een zware categorie zonder beperkingen (‘A’). Als je jonger bent dan 20 jaar, moet je het examen afleggen op een lichte motor (A1 klasse) met een vermogen van maximaal 11kW. Ben je tussen de 20 en 24 dan mag je het examen afleggen op een middelzware motor (maximaal 35 kw). Ben je 24 jaar of ouder, dan mag je het examen afleggen op een zware motor (ten minste 40kw). Hieronder vindt u de details.

De leeftijd om uw rijbewijs voor de zwaarste categorie motorfiets te halen gaat van 21 naar 24 jaar. De automatische omzetting van het rijbewijs beperkt vermogen naar onbeperkt vermogen komt te vervallen.

Nieuwe situatie voor het motorrijbewijs

 • Men mag op 17 jarige leeftijd beginnen met motorrijlessen
 • Vanaf 18 jaar mag men op examen voor de lichte categorie (A1 rijbewijs)
 • Vanaf 20 jaar mag men opnieuw op examen voor categorie A2
 • Vanaf 22 jaar mag men opnieuw examen doen voor het onbeperkte vermogen (zwaar, A rijbewijs)
 • Vanaf 24 jaar mag men gelijk op examen voor het onbeperkte vermogen (zwaar, A rijbewijs)

De categorieën A1, A2 en A

Motorrijbewijs A1

 • Motorrijwiel: maximaal 11 kW, maximaal 125cc, maximaal 0.1 kW per kilo ledig gewicht of een gemotoriseerde driewieler van maximaal 15 kW
 • Leeftijd: vanaf 18 jaar
 • Examen: theorie- en praktijkexamens

Motorrijbewijs A2

 • Motorrijwiel: maximaal 35 kW, maximaal 0.2 kW per kilo ledig gewicht
 • Leeftijd: vanaf 20 jaar
 • Examen: theorie- en praktijkexamens

Motorrijbewijs A onbeperkt

 • Motorrijwiel: onbeperkt vermogen of een gemotoriseerde driewieler met meer dan 15 kW
 • Leeftijd: vanaf 22 jaar wanneer je 2 jaar in het bezit bent van rijbewijs A2 of vanaf je 24e jaar
 • Examen: indien je je A2 rijbewijs al hebt, hoef je alleen praktijkexamen te doen. Indien je 24 jaar bent, moet je zowel het theorie als de praktijkexamens afleggen

De voertuigbeheersing
De voertuigbeheersing bestaat uit 12 bijzondere verrichtingen, waarvan er 7 (3 te bepalen door de examinator) tijdens het examen worden geëxamineerd. Van deze 7 bijzondere verrichtingen moet de kandidaat, na eventuele herkansingen, er in totaal 5 met een voldoende afronden. Deze 12 bijzondere verrichtingen zijn gerangschikt in 4 clusters te weten:

 • Lopen met de motor en het gebruik van de standaard (verplicht)
 • 5 verrichtingen bij lage snelheid (waarvan 1 verplicht en 1 naar keuze van de examinator)
 • 3 verrichtingen bij hogere snelheid (1 verplicht en 1 naar keuze van de examinator)
 • 3 remoefeningen (1 verplicht en 1 naar keuze van de examinator)

Hierbij dient nog aangetekend te worden dat:

 • de kandidaat 2 bijzondere verrichtingen uitvoert, uit elk van de clusters 2 tot en met 4 waarvan in ieder geval de verplichte oefening
 • de kandidaat minimaal 1 bijzondere verrichting per cluster succesvol moet hebben afgesloten (dit hoeft dus niet de verplichte oefening te zijn)
 • elke onvoldoende gekwalificeerde bijzondere verrichting éénmaal mag worden herkanst

Naast de voertuigbeheersing wordt tevens gelet op de juiste bediening van de bedieningsorganen zoals remmen, koppeling en gas, een juist stuurgedrag en het bewaren van de balans.

De verkeersdeelneming
Indien je bent geslaagd voor je theorie-examen en het onderdeel voertuigbeheersing, kun je deel gaan nemen aan het examen voor de verkeersdeelneming. Hierbij dien je aan de examinator te laten zien dat je je op een vlotte, veilige en zelfstandige manier door het verkeer kunt voortbewegen. Je rijvaardigheid wordt tijdens deze motorrit getest. Belangrijke criteria hierbij zijn het kijkgedrag, de plaats op de weg en het anticiperen op de overige weggebruikers.
Tevens maken de volgende bijzondere verrichtingen deel uit van het examen:

 • Op- en afstappen
 • Voorbereidings- en controlehandelingen
 • Hellingproef

Voor meer informatie over o.a. de examens kun je ook de internetpagina van het CBR raadplegen: www.cbr.nl

Leuke les gehad! — Jill
Mijn eerste les was gaaf! Kan niet wachten tot ik mijn rijbewijs heb! — Cindy
Leuke site... — Edwin
partner
partner
partner
partner